Khu vực cấp thị thực
Khu vực phục vụ thị thực của Trung tâm: 

岘港市Thành phố Đà Nẵng

广南省Tỉnh Quảng Nam

广义省Tỉnh Quảng Ngãi

承天顺化省Tỉnh Thừa Thiên Huế

平定省Tỉnh Bình Định

富安省Tỉnh Phú Yên

Đối tượng khách hàng của Trung tâm thị thực này: Trung tâm thị thực này chấp nhận đơn xin thị thực từ công dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông và công dân nước thứ ba nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam làm việc, sinh sống, học tập tại Việt Nam và có thị thực thường trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam.
Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Liên hệ chúng tôi     


Địa chỉ Trung tâm: Unit B, Tầng 8, tòa nhà Indochina Riverside Towers, 74 Bạch Đằng,
Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày làm việc: 

Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày Lễ)

Thời gian nộp hồ sơ: 9:00 đến 15:00

Thời gian thu phí và lấy thị thực: 9:00 đến 15:00

Phương thức liên hệ:
Điện thoại: 023 6382 2211
Fax: 023 6382 2212
E-mail: danangcenter@visaforchina.org

Khu vực cấp thị thực
Khu vực phục vụ thị thực của Trung tâm: 

岘港市Thành phố Đà Nẵng

广南省Tỉnh Quảng Nam

广义省Tỉnh Quảng Ngãi

承天顺化省Tỉnh Thừa Thiên Huế

平定省Tỉnh Bình Định

富安省Tỉnh Phú Yên

Đối tượng khách hàng của Trung tâm thị thực này: Trung tâm thị thực này chấp nhận đơn xin thị thực từ công dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông và công dân nước thứ ba nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam làm việc, sinh sống, học tập tại Việt Nam và có thị thực thường trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam.