Biểu phí

Phương thức thanh toán và biểu phí

(1) Người xin thị thực phải nộp tổng phí bao gồm: phí thị thực và phí dịch vụ xin thị thực của trung tâm.

(2) Phí dịch vụ xin thị thực sẽ được trung tâm thu vào ngày nộp đơn xin thị thực bằng Việt Nam đồng. Phí dịch vụ đã thu không được hoàn lại kể cả trong trường hợp hồ sơ thị thực của quý khách bị từ chối.

(3) Phí thị thực được trung tâm thu hộ cho Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc. Phí thị thực sẽ được thanh toán bằng đồng Đô la Mỹ khi quý khách đến Trung tâm nhận kết quả. Số tiền thực tế phải nộp tùy thuộc vào việc phê duyệt thị thực của Tổng Lãnh Sự Quán  Trung Quốc.

(4) Nếu người nộp đơn xin thị thực là công dân của nước thứ ba thì phí phải nộp có thể sẽ khác với phí đựơc liệt kê trong bảng trên. Vui lòng căn cứ vào số tiền thực tế phải nộp làm chuẩn.
(5) Biểu thu phí thị thực 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc Hồ Chí Minh Việt Nam:
Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hành chính:  Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Thời gian nộp hồ sơ:  9:00 đến 12:00
Thời gian lấy thị thực:   9:00 đến 12:00
Điện thoại: +84-1900561599
Email: hcmcenter@visaforchina.org
Biểu phí

Phương thức thanh toán và biểu phí

(1) Người xin thị thực phải nộp tổng phí bao gồm: phí thị thực và phí dịch vụ xin thị thực của trung tâm.

(2) Phí dịch vụ xin thị thực sẽ được trung tâm thu vào ngày nộp đơn xin thị thực bằng Việt Nam đồng. Phí dịch vụ đã thu không được hoàn lại kể cả trong trường hợp hồ sơ thị thực của quý khách bị từ chối.

(3) Phí thị thực được trung tâm thu hộ cho Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc. Phí thị thực sẽ được thanh toán bằng đồng Đô la Mỹ khi quý khách đến Trung tâm nhận kết quả. Số tiền thực tế phải nộp tùy thuộc vào việc phê duyệt thị thực của Tổng Lãnh Sự Quán  Trung Quốc.

(4) Nếu người nộp đơn xin thị thực là công dân của nước thứ ba thì phí phải nộp có thể sẽ khác với phí đựơc liệt kê trong bảng trên. Vui lòng căn cứ vào số tiền thực tế phải nộp làm chuẩn.
(5) Biểu thu phí thị thực