THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ PHÍ DỊCH VỤ THỊ THỰC

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 Trung tâm dịch vụ Thị thực Trung Quốc tại Tp.Hồ Chí Minh mỗi quý sẽ dựa vào tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương tính vào ngày cuối cùng của quý để tính toán phí dịch vụ tiêu chuẩn của quý tiếp theo. Ngoài ra, cuối mỗi tháng Trung tâm sẽ theo dõi tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương, nếu tỷ giá có biến động vượt quá 15%, Trung tâm sẽ thực hiện điều chỉnh lại phí, có thể điều chỉnh theo tháng. Vui lòng xem Phí dịch vụ mới nhất tại trang web của Trung tâmBiểu phí dịch vụ. 

Chú ý: Nếu quý khách hàng thực hiện xin thị thực vào ngày cuối tháng hay cuối quý, khoản phí dịch vụ mà bạn phải nộp có thể sẽ có sự thay đổi do sự biến động của tỷ giá hối đoái. Vui lòng tham khảo thông báo khi bạn đến nhận kết quả .Mọi quyết định cuối cùng thuộc về Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc.

 

   Trung tâm dịch vụ Thị thực Trung Quốc tại Tp.Hồ Chí Minh

                      Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc Hồ Chí Minh Việt Nam:
Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hành chính:  Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Thời gian nộp hồ sơ:  9:00 đến 12:00
Thời gian lấy thị thực:   9:00 đến 12:00
Điện thoại: +84-1900561599
Email: hcmcenter@visaforchina.org
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ PHÍ DỊCH VỤ THỊ THỰC

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 Trung tâm dịch vụ Thị thực Trung Quốc tại Tp.Hồ Chí Minh mỗi quý sẽ dựa vào tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương tính vào ngày cuối cùng của quý để tính toán phí dịch vụ tiêu chuẩn của quý tiếp theo. Ngoài ra, cuối mỗi tháng Trung tâm sẽ theo dõi tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương, nếu tỷ giá có biến động vượt quá 15%, Trung tâm sẽ thực hiện điều chỉnh lại phí, có thể điều chỉnh theo tháng. Vui lòng xem Phí dịch vụ mới nhất tại trang web của Trung tâmBiểu phí dịch vụ. 

Chú ý: Nếu quý khách hàng thực hiện xin thị thực vào ngày cuối tháng hay cuối quý, khoản phí dịch vụ mà bạn phải nộp có thể sẽ có sự thay đổi do sự biến động của tỷ giá hối đoái. Vui lòng tham khảo thông báo khi bạn đến nhận kết quả .Mọi quyết định cuối cùng thuộc về Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc.

 

   Trung tâm dịch vụ Thị thực Trung Quốc tại Tp.Hồ Chí Minh

                      Ngày 30 tháng 06 năm 2023