LỊCH NGHỈ THÁNG 2 NĂM 2024

Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ lễ Tết âm lịch từ ngày 08 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024 . 

     Lưu ý : thời gian lấy kết quả thị thực sẽ bị kéo dài trong thời gian nghỉ Lễ . Quý khách vui lòng sắp xếp thời gian hợp lý để nộp hồ sơ và lấy kết quả.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách !

                                             
                    Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh  

                             Ngày 25 tháng 1 năm 2024


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc Hồ Chí Minh Việt Nam:
Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hành chính:  Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Thời gian nộp hồ sơ:  9:00 đến 12:00
Thời gian lấy thị thực:   9:00 đến 12:00
Điện thoại: +84-1900561599
Email: hcmcenter@visaforchina.org
LỊCH NGHỈ THÁNG 2 NĂM 2024

Trung tâm dịch vụ thị thực Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ lễ Tết âm lịch từ ngày 08 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024 . 

     Lưu ý : thời gian lấy kết quả thị thực sẽ bị kéo dài trong thời gian nghỉ Lễ . Quý khách vui lòng sắp xếp thời gian hợp lý để nộp hồ sơ và lấy kết quả.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách !

                                             
                    Trung tâm dịch vụ Visa Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh  

                             Ngày 25 tháng 1 năm 2024